Nascholing

Groep november 2017

Groep april 2018

 

Wat is Nascholing voor de BEST therapeut? 
Tijdens de nascholing krijg je meer verdieping en kun je collegiaal overleggen over de BEST. De nascholing wordt geregeld door de alumnivereniging van de BEST Academie, de VBT (Vereniging BEST Therapeuten). Via het VBT platform kun je als (aankomend) alumni contacten leggen, relaties onderhouden, kennis opdoen en ervaringen uitwisselen.

Kosten
€ 20,- per jaar lidmaatschap Vereniging BEST Therapeuten.

Wat krijg je er voor?
Intercollegiaal overleg, plaatsing op de site (in overleg) , makkelijk toegang tot bestaande literatuur, waar wel kosten aan verbonden zijn als u ook wilt aanschaffen. VBT leden organiseren een keer per jaar een activiteit voor de alumni. Hou deze website in de gaten, hier lees je hoe je je moet inschrijven.

Verdiepingsdagen: 4 en 5 oktober 2019, minimaal zes deelnemers.

Investering: €450,- ex btw. (inclusief syllabus, lunch en certificaat).

Op deze themadagen werken we in de ochtend aan het bijspijkeren van de kennis over de poppen. Jullie krijgen dan een interactief college en ontvangen van de gegeven stof een syllabus.

De middag wordt gevuld aan de hand van specifieke vragen en ingebrachte casussen. We behandelen de casussen zowel plenair en in een intervisiesetting. Ook willen we op deze themadagen praktisch met jullie oefenen. Het komt uiteindelijk toch altijd aan op die praktijk.

De themadagen worden verzorgd door dr. Ineke van den Berg en drs. Lianda van der Knaap.

 

De eerste BEST dag is op vrijdag 4 oktober 2019
Locatie:           Berkel en Rodenrijs, van 09.30 uur tot 17.00 uur

Thema:           De karakteristieken van de BEST-poppen.
Deze dag kijken we naar de interpretatie van de emoties en de gedragingen die horen bij de poppen. Het gaat zowel om feitelijke kennis van de poppen als hoe je deze kennis dan overdraagt naar degene met wie je de poppenkeuze bespreekt.
Een belangrijk aspect is hierbij: welke pop staat op welke plaats. De focus ligt op de coping stijl, ook in groepsverband. Denk daarbij aan coping stijl binnen het gezin of een team. Hoe moeten we de plaats, met de fysieke en emotie-kenmerken en karakteristieken van de andere poppen zien die ook voortkomen uit de poppenkeuze?

De tweede BEST dag is op zaterdag 5 oktober 2019
Locatie:           Berkel en Rodenrijs, van 09.30 uur tot 17.00 uur.

Thema:           De lichamelijke aspecten van de BEST-poppen
Deze dag richten wij ons op de interpretatie van het lijf en de lichamelijke typeringen en klachten die horen bij de poppen. Het gaat hier ook weer om de kennis per pop en hoe je dit overdraagt naar degene met wie je de poppenkeuze bespreekt.
We leren vanuit de coping stijl-pop te herkennen en te interpreteren, en of de andere poppen uit het systeem nog lichamelijk invloed hebben op deze pop?
Wat kan/wil je vertellen over het lijf als cliënten verwachten dat je op psychisch/mentaal niveau met ze aan het werk gaat. Denk daarbij aan voedingsadvies en beweging.

Wie kan zich inschrijven?
Je kunt deelnemen aan deze dagen wanneer je de introductiecursus bij de BEST Academie hebt gevolgd. Ook als je al eerder bij Hallym Calehr de cursus hebt gevolgd kan je aansluiten. We gaan ervan uit dat je de test kunt afnemen op de wijze zoals Hallym Calehr dit ook heeft bedoeld. Ook dat je de karakteristieken van de poppen in de basis kent en aan de hand van de poppenkeuze die de cliënt maakt de coping stijl en de meer onderliggende eigenschappen en kwaliteiten van deze client erbij kunt pakken en kunt toelichten. Om dit te kunnen doen heb je basiskennis over het de Chinese vijf elementen systeem en het psychodynamisch model van Freud nodig. Ook daarvan verwachten we dat je ermee bekend bent.

Natuurlijk heb je er nog vragen over en loop je er soms in vast, of weet je het even niet meer. Daar zijn juist deze dagen voor bedoeld om jou en elkaar verder te helpen en je te inspireren om de test te gebruiken.
De vaardigheden en basishouding die je tijdens deze trainingsdagen oefent zijn bruikbaar in elke groepssituatie, in een klas, bij familie, je praktijk, enz.

Stuur een bericht