BEST test

Basic Emotional Structuring Test (BEST)

Wat is de BEST test?

Je ziet 10 houten poppen en elke pop staat voor een emotie. De therapeut vraagt je om 2 poppen te kiezen: een die je als vriend zou willen en een die je het minst sympathiek vindt. De keuze die je maakt, geeft inzicht in hoe je emotioneel gevormd bent. Het laat je persoonlijkheidsstructuur zien en de emotionele conflicten die je hebt. De test geeft aan waar je staat, zonder dat je jaren in psychotherapie hoeft en je jeugd moet herbeleven. Dat scheelt je dus enorm veel tijd. En je kunt er direct mee aan de slag!

Met de BEST test krijg je antwoord op:

 • hoe je omgaat met de buitenwereld, wat is je maskergedrag
 • met welk soort mensen je moeite hebt
 • welke interacties er zijn tussen jou en je familie of tussen jou en je collega’s
 • hoe je lijfelijk omgaat met de buitenwereld. Dus wat voor lichamelijke klachten bij jou kunnen ontstaan als je langdurig (emotioneel) onder druk staat

Voor wie?

Je wilt inzicht krijgen in je gedrag en je gezondheid. Je loopt bijvoorbeeld steeds tegen dezelfde dingen aan, maar je weet niet goed hoe je die moet aanpakken. De test is voor kinderen en volwassenen, voor particulieren en teams en overheid.

Ook geven we workshops voor verwijzers: bv voor psychologen, acupuncturisten, leerkrachten regulier onderwijs en bijzonder onderwijs, overige opvoeders (geen ouders), therapeuten, en kindertherapeuten.


Voor individuen

Kosten

€ 125 (inclusief btw) per individuele test per uur

Hoe lang duurt het?

Een uur. De test zelf duurt maximaal 5 minuten, de nabespreking met de therapeut is ongeveer 55 minuten. Zo nodig is een vervolgafspraak mogelijk.

Locatie

Je kunt de test bij jou op locatie doen of bij een trainingslocatie in de buurt. Bel ons op 010 – 511 64 69 of stuur een e-mail naar vraag@bestacademie.nl


Voor groepen (incompany training)

Als leerkracht ben je een groot deel van de dag zelfstandig met je leerlingen bezig. Tegelijk ben je onderdeel van het team van je school. Hoe haal je het beste uit beiden: Door ook aandacht besteden aan je eigen gedrag als je onder druk staat in je werk, ontdekken wie je echt bent, waar ja naar toe wil met je klas en je team, en waarom.

We bieden een, in overleg met de opdrachtgever, opgebouwde training van één dag, met een individueel gesprek gecombineerd met een teamgesprek en spel op de werkplek, waarin een sterk accent ligt op het versterken van de onderlinge band en het vergroten van de effectiviteit (en het plezier) van de onderlinge samenwerking. Deze training is er op gericht het beste uit de mensen en het beste uit het team te halen.

Geschikt voor docenten, project-teams, management-teams, directie-teams, afdelingsteams en ondernemingsraden van 6 tot 16 personen.

De BEST-test-analyses van de deelnemers afzonderlijk en het team als geheel verschaffen waardevolle informatie voor het kiezen van wenselijke en nuttige vervolgtrajecten, gericht op het stimuleren en ontwikkelen van belangrijke vaardigheden. Deze in-company-workshop heeft een sterk en direct effect op de kwaliteit en het rendement van de samenwerking. Zij kunnen ‘los’ gegeven worden, als een eenmalige intervisie voor het team, of ingepast worden in een al bestaand en uitgebreider opleidingstraject.

Kosten

€ 192,50 (exclusief btw) per deelnemer

Hoe lang duurt het?

2 dagdelen. Bij aanvang wordt de test bij u afgenomen en een korte conclusie persoonlijk met u gedeeld. Zo ervaart u de snelheid van de test zelf.

De teambuildings workshop is opgebouwd uit een interactieve inleiding, met uitleg waarom eigenschappen bij een bepaalde poppenkeuze horen, meerdere samenwerkingsoefeningen ter illustratie van de BEST-team-dynamiek in de groep, het uitreiken en bespreken van de geanonimiseerde  individuele resultaten en een open discussie met vragen en wensen vanuit jullie team

Na afloop van de workshop hebben de deelnemers:

 • inzicht verworven in de kwaliteiten en allergieën binnen de groep
 • individuele inzichten door interpretatie van de BEST-test,
 • inzicht verworven in hun eigen rollen en allergie bij bepaald complex gedrag van een teamlid
 • diverse mogelijkheden verkend voor een vervolg.

Locatie

Je kunt de test bij jou op locatie doen of bij een trainingslocatie in de buurt. Bel ons op 010 – 511 64 69 of stuur een e-mail naar vraag@bestacademie.nl


Zorgverwijzer

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun inwoners. De cliëntondersteuning moet volgens de nieuwe wetgeving levensbreed zijn én zowel voor jeugdigen als volwassenen. De overheid wil dat mensen met psychische problemen passende hulp krijgt bij hun vaak complexe probleemgedrag. Doorverwijzen voor hulp hierbij naar een passende zorgaanbieder is daarbij van groot belang. Met deze aanvullende supersnelle en nonverbale test kan gericht een passende hulp gezocht worden. Een introductie-workshop van een halve dag, bestemd voor zorgbureaus, consultatiebureau-artsen, verzekeraars die zich willen oriënteren op de inhoud, de werking en de mogelijke toepassingen van de BEST-Test

Vooraf wordt de test afgenomen en een korte conclusie persoonlijk met u gedeeld. Zo ervaart u de snelheid van de test zelf.

De introductie-workshop (minimaal 10 deelnemers) is opgebouwd uit een interactieve inleiding, een onderhoudende samenwerkingsoefening ter illustratie van de BEST-team-dynamiek in de groep, het uitreiken en bespreken van de geanonimiseerde  individuele resultaten en een open discussie met vragen en wensen vanuit het werkveld

Na afloop van de workshop hebben de deelnemers:

 • inzicht verworven in de inhoud en betekenis van de BEST-test,
 • inzicht verworven in hun eigen rollen en allergie bij bepaald complex gedrag
 • diverse mogelijkheden verkend voor een vervolg.

Kosten

€ 25,00 per persoon, inclusief koffie of thee.

Hoe lang duurt het?

Een dagdeel

Locatie

Je kunt de test bij jou op locatie doen, of na overleg ergens anders

Hoe kan ik me inschrijven?

Bel ons op 010 – 511 64 69 of stuur een e-mail naar vraag@bestacademie.nl